Canigu installationskonsult

VVS och Elprojektering från start till slut.

Det självklara valet för projektering av installationer.
Från tidigt skede till färdig funktion.
Samordnat och klart.

Två personer kollar på en byggritning

Detta är vi

Vi konstruerar och projekterar anläggningar inom el och vvs.

Canigu startades av Calle Niklasson och Niclas Gudmundsson.

Det finns en gedigen erfarenhetsbank inom Canigu. Calle har erfarenhet av EL-installationer sedan 1993 då som entreprenör och EL-projektering sedan 2006. Niclas har erfarenhet av VVS-installationer sedan 1984 då som entreprenör och VVS-projektering sedan 1994.

Flera konkurrenter erbjuder tjänster inom både EL och VVS men få erbjuder det unika samarbete Calle och Niclas har. Beställare använder vår tekniska kompetens och vilja att lösa konstruktioner och funktioner i tidiga skeden. Det är i tidiga skeden vi trivs bäst och tillsammans med beställare skapar dom bästa lösningar för funktioner och bästa energiutvinning.

Canigus ledord är Engagemang, Hållbarhet, Kompetens, Kvalitet, Konkurrenskraftig och Kundnöjdhet. Canigus mål är din Funktion.

  

En person gör allt

En ansvarig handläggare är med i alla skeden av projektet. Skeden som bland annat omfattar: Möten, beräkningar, tekniska handlingar, konstruktioner och platsbesök.

  

Engagemang från dag 1

Canigu´s mål är att vi är med kunden/beställare hela vägen genom uppdraget, detta innebär att en representant från Canigu är med från början till slut och har full kontroll över projektet.

  

Hög kundnöjdhet

Vid första mötet då projektet startar är vi redo att måla upp en bild av lösningar. Canigu har målbilden med nöjda återkommande kunder.

Vårt engagemang

Vi finns med hela vägen från start till slut

Den erfarenhet Canigu´s medarbetare skaffat genom åren har bland annat omfattat hur kunder/beställare uppskattar vårt engagemang i uppdragen. Canigu´s mål är att vi är med kunden/beställare hela vägen genom uppdraget, detta innebär att en representant från Canigu är med från början till slut och har full kontroll över projektet.

Våra samarbetspartners