Canigu installationskonsult

VVS och Elprojektering från start till slut.

Vi utför projektering- och konstruktionsuppdrag med nöjda och återkommande kunder. Vi är med från start till slut genom hela projektet.

Två personer kollar på en byggritning

Detta är vi

Vi konstruerar och projekterar anläggningar inom el och vvs.

Canigu utför projektering och projektledning inom VVS och EL. Canigu:s mål är att komma in i tidiga skeden av projekten så vi kan vara fastighetsägaren och beställarens stöd och på så sätt komma fram till dom bästa installationslösningarna tillsammans. Canigu har samarbetpartner med andra disipliner och kan på så sätt få helhetlösningar för alla installationer, om detta önskas.

Vår affärsidé är att vara konkurrenskraftig och leverera hög kvalitet på våra tjänster. Utföra projektering- och konstruktionsuppdrag med nöjda och återkommande kunder. Canigu:s vision är att vara ett brett och engagerat företag med hög kompetens. Canigu:s mål är din funktion.

  

En person gör allt

En ansvarig handläggare är med i alla skeden av projektet. Skeden som bland annat omfattar: Möten, beräkningar, tekniska handlingar, konstruktioner och platsbesök.

  

Engagemang från dag 1

Canigu´s mål är att vi är med kunden/beställare hela vägen genom uppdraget, detta innebär att en representant från Canigu är med från början till slut och har full kontroll över projektet.

  

Hög kundnöjdhet

Vid första mötet då projektet startar är vi redo att måla upp en bild av lösningar. Canigu har målbilden med nöjda återkommande kunder.

Vårt engagemang

Vi finns med hela vägen från start till slut

Den erfarenhet Canigu´s medarbetare skaffat genom åren har bland annat omfattat hur kunder/beställare uppskattar vårt engagemang i uppdragen. Canigu´s mål är att vi är med kunden/beställare hela vägen genom uppdraget, detta innebär att en representant från Canigu är med från början till slut och har full kontroll över projektet.

Våra samarbetspartners